Morsbachs vapen

Ursprung : Morsbach nämns första gången i en överlåtelsehandling från år 1200.

Namnet Morsbach nämns 1365 bland byarna i länsherredömet Hombourg- Saint-Nabord. By låg vid en genomfartsled och förstördes liksom många andra 1635 av olika arméer efter att ha drabbats av pestepidemier mellan 1630 och 1634.

Morsbach förblev obebott i nästan femtio år, fram till 1683. Därefter befolkades samhället efter hand på nytt och hade i början av 1900-talet ca tusen invånare. Morsbach anslöts till hertigdömet Lorraine 1581 och till Frankrie 1766.