Untitled Document

Atelier de Mosaïque d'Art Urschel Alfred alias  Urschel l'Artisan
Enskild firma
6 rue du chemin de fer 57490 CARLING 
SIRET:656 273 505 00015
TELEFON :  03 87 93 69 36 mobile 06 85 68 12 30 
Code Naf-kod 9003
EU-momsnummer FR 81 656 273 505För att göra det lättare att komma åt andra webbplatser med mer information har l'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan lagt in ett antal hyperlänkar på sin webbplats. l'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan kan dock inte ställas till svars för en tredje part webbplats som du kommer åt via vår webbplats och som innehåller tvivelaktig eller felaktig information.
L'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan har ingen kontroll över länkade webbplatser.
Externa webbplatser kan innehålla hypertextlänkar som pekar på vår webbplats, l'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan. Vi har ingen rättslig möjlighet att påverka denna utbredda internetpraxis och accepterar inget ansvar för innehåll som kommer från externa webbplatser utanför företaget.
JURISDIKTION FÖR ANDRA SPRÅKVERSIONER
Webbplatsen för l'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel och dess innehåll har skapats i enlighet med franska lagar och bestämmelser. Andra franskspråkiga och europeiska användare kan komma åt webbplatsens innehåll, men om det finns någon skillnad mellan den information som ges i den franska versionen av webbplatsen och den som ges i versioner på andra språk är det den franska versionen av företagets webbplats som är den giltiga.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Copyright© L'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan: MED ENSAMRÄTT Alla bilder, varumärken, logotyper, domännamn, information i form av text eller bilder som finns på denna webbplats tillhör L'Atelier de mosaïque d'Art Urschel l'Artisan eller används med tillstånd av ägaren. All återgivning, ändring, nedladdning vidarebefordran eller användning med hjälp av annan nu tillgänglig eller framtida metod kräver skriftligt tillstånd (brev, e-postmeddelande, fax). Kopiering är endast tillåten för privat och icke-kommersiellt bruk och är föremål för de immateriella rättigheter som anges ovan. Även återgivning av artiklar eller rapporter som finns på någon av våra publicerade webbplatser kräver tillstånd och måste förses med texten ”Atelier de Mosaïque d'Art Urschel” eller enligt de rättigheter som anges i källan..
Användning av logotypen måste gälla citat från företaget i en artikel eller ett evenemang där L'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan deltar. Användning av logotyperna får aldrig skada företagets varumärke. Intrång kan leda till rättsliga åtgärder.
KAKOR
Icke-personuppgifter samlas in via kakor under ditt besök på vår webbplats för statistiska ändamål. En kaka är en liten textbaserad datafil som inte kan användas för att identifiera användaren men som används för att registrera information som gäller användarens surfningshistorik (besökta sidor, datum och tid för besöket osv.).
Kakornas enda funktion är att hjälpa oss förbättra webbplatsen. Du kan neka att ta emot kakor genom att ställa in datorn på det sätt som beskrivs närmare t.ex. på www.cnil.fr
SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Enligt den franska lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknik och medborgerliga rättigheter har du rätt att invända mot (paragraf 26 i lagen), få åtkomst till (paragraferna 34 till 38 i lagen) och rätta (paragraf 36 i lagen) alla uppgifter som gäller dig. Du kan därför kontakta oss för att rätta, komplettera, uppdatera eller stryka information som gäller dig och är felaktig, ofullständig, oklar, föråldrad eller vars insamling, användning, förmedling eller lagring är förbjuden. Alla uppgifter som gäller dig är endast avsedda för l'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan. Sådan information överförs inte till tredje parter (affärspartner osv.).
L'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan har som mål att det alltid ska gå att komma åt webbplatsen www.urschel-mosaic.com L'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan frånsäger sig allt ansvar för eventuella svårigheter du kan ha att komma åt webbplatsen eller eventuella avbrott i internetanslutningen, oavsett orsak. L'Atelier de Mosaïque d'Art Urschel l'Artisan förbehåller sig rätten att göra ändringar av webbplatsen utan att detta meddelas i förväg.